Wokół Hotelu Podklasztorze znajduje się wiele ścieżek i szlaków turystycznych. Kijki do Nordic walking dostępne są w recepcji.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.