Pałac w Wolborzu jest jedną z najwspanialszych rezydencji późnego baroku w Polsce. Budowa nowej siedziby rozpoczęła się w roku 1768, a pomysłodawcą przedsięwzięcia był biskup Antoni Ostrowski. Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną wzniesioną na planie prostokąta. Na zespół pałacowy składają się także dwie oficyny, obiekty gospodarcze oraz park barokowy z parterem ogrodowym oraz tarasami i długim kanałem na osi.

Od 1967 roku dawna rezydencja biskupów kujawskich jest siedzibą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.