Jest to pomnik przyrody. Groty zbudowane są z piaskowca cenomańskiego pochodzącego z okresu kredy, czyli prawie 100 mln lat temu. Nagórzyckie wyrobiska powstały w wyniku eksploatacji piasku niezbędnego do produkcji szkła, dzięki czemu powstały komory, wnęki i korytarze przypominające naturalne groty. Dzięki środkom z Unii Europejskiej zaadaptowano dawne groty na podziemną trasę turystyczną. Podziemna trasa turystyczna Groty Nagórzyckie w Tomaszowie Mazowieckim jest pierwszym tego typu obiektem w rejonie centralnej Polski.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.