Rezerwat leży w dolinie rzeki Pilicy. Powierzchnia rezerwatu wynosi ok. 29 ha. Został on utworzony dla ochrony naturalnych źródeł krasowych o błękitnym zabarwieniu i zachowania ostoi licznych gatunków ptaków. Jego symbolem jest kaczka krzyżówka. Niebieskie Źródła są jednym z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.