Zamek w Inowłodziu był jedną z blisko pięćdziesięciu murowanych warowni, które zostały zbudowane za życia i panowania Kazimierza Wielkiego. Obronna budowla wybudowana w latach 1356-1366 miała pełnić funkcję punktu militarnego oraz lokalnej siedziby władzy monarszej. Do czasów współczesnych zachowały się szczątki w postaci obwodu murów zewnętrznych, fragmenty podziałów wnętrza i fundamentów ośmiobocznej wieży.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.