Kościół pw. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie – parafialny kościół rzymskokatolicki we wsi Witów z cudownym obrazem Matki Bożej Zwiastowania.

Po rekonstrukcji obrazu świątynia nosi miano Sanktuarium Matki Bożej Zwiastowania. Kościół, należący niegdyś do Opactwa Norbertanów, został ufundowany przez biskupa płockiego Wita z Chotla w 1179; od jego imienia pochodzi nazwa „Witów”. Rozbudowany w 1677 był później jeszcze wielokrotnie przebudowywany i obecnie ma charakter barokowy. Z dawnego klasztoru pozostała jeszcze baszta bramna, pełniąca obecnie funkcję dzwonnicy oraz jedno skrzydło klasztoru, obecnie plebania.

Zobacz mapę wszystkich atrakcji w okolicy.