Hotel Podklasztorze jest otwarty dla Gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi. Każdy czworonożny gość otrzyma od nas powitalną, smaczną niespodziankę. Na Państwa życzenie udostępnimy posłania, koce, miski i ręczniki.

Zobowiązujemy naszych gości do przestrzegania poniższego regulaminu.

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwierzęcia do Hotelu jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji i podanie jego rasy, gatunku
 2. W Hotelu Podklasztorze umożliwia się przebywanie zwierząt zwanych dalej „zwierzętami domowymi”, zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Poprzez zwierzęta domowe rozumie się: psy, koty, świnki morskie, króliki, chomiki, kanarki/papużki.
 4. Hotel nie akceptuje innych zwierząt w szczególności tych powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków, płazów oraz psów rasy określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
 5. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem Hotel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.
 6. Niepoinformowanie recepcji hotelu o posiadaniu zwierzęcia w pokoju i nie uiszczenie odpowiedniej opłaty, zostanie nałożona kara w wysokości 200 zł.
 7. Hotel przyjmuje zwierzęta domowe za dodatkową opłatą. Koszt pobytu zwierzęcia w hotelu wynosi 100 zł/ doba. 
 8. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie i odrobaczenie. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt bez aktualnego szczepienia, chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 9. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzę jest zdrowe i nie stanowi zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi.
 10. Zwierzęta powinny przebywać w pokojach. Poza pokojami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i być pod opieką właściciela. W szczególnych wypadkach hotel zastrzega sobie prawo wprowadzenie nakazu założenia kagańca.
 11. Niedopuszczalne jest przebywanie psów na łóżkach i kanapach, wykorzystywanie hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, załatwianie przez zwierzęta potrzeb fizjologicznych w pokojach. Aby zabezpieczyć Państwa potrzeby mamy możliwość udostępnienia Państwu koców i ręczników.
 12. Dbając o bezpieczeństwo swoich Gości oraz mając na uwadze ewentualne alergie Gości na terenie hotelu obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych (restauracji, barów), rekreacyjnych, wewnętrznego i zewnętrznego placu zabaw dla dzieci.
 13.  Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez obsługę hotelu.
 14. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości oraz może spowodować uszkodzenie mienia.
 15. Ze względów bezpieczeństwa, sprzątanie pokoi, w których przebywają zwierzęta, odbywa się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia w pokoju. W celu ustalenia dogodnej godziny prosimy o kontakt z obsługą.
 16. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju, prosimy o pozostawienie zawieszki na klamce, po zewnętrznej stronie drzwi.
 17. Właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zastosowanie się do regulaminu hotelowego dotyczącego zachowania ciszy nocnej w hotelu i niezakłócania spokoju innym Gościom.
 18. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
 19.  W przypadku, uzasadnionego podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych Gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Kierownik Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. W przypadku braku kontaktu, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel.
 20. Wszystkie szkody powstałe z winy zwierzęcia, na mieniu Hotelu bądź innych Gości oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy będą indywidualnie wyceniane, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele zwierzęcia, np. za zabrudzoną lub uszkodzoną pościel, pogryzione meble itp.
 21. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
 22. Właściciel decydujący się na przyjazd ze zwierzęciem oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Hotelu Podklasztorze i akceptuje jego zapisy.