Vouchr można wykorzystać w Restauracji Miód i Wino na dowolną usługę gastronomiczną oferowaną przez Restaurację.