Pomnik historii

Hotel Podklasztorze, który jest częścią opactwa cystersów został uznany za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 22 października 2012 r.

Uznanie zabytku za Pomnik Historii jest szczególną formą nobilitacji. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 54 zabytkom. Na liście najcenniejszych zabytków znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Warto podkreślić, iż Hotel był planem  akcji serialu „Janka”, tutaj również powstały sceny do filmów: „Pan Wołodyjowski”, „Potop”, „Naznaczony” oraz  „Południe-Północ”.